Trükised

Eestis on tänaseks päevaks ilmunud kolm eestikeelset rulluisutamist kajastavat raamatut. Siit leiate ülevaate nende sisust ning soovitusi sobiva raamatu valimiseks. Raamatuid võib leida nii suurematest raamatupoodidest kui raamatukogudest. Allpool on esitatud ka mõned uisutamist kajastavad bakalaureusetööd.

Rulluisutamist kajastavad raamatud

 

Rullitund

Autorid: Antti Haljak, Danila Ruusu, Jaan Saks
Ilmumisaasta: 2011

Raamat annab lühikese ülevaate pea kõigest rulluisutamisega seonduvast. Kirjeldatakse varustust, erinevaid rulluisutamise stiile, ajalugu ning seost jääl uisutamisega. Raamat annab ülevaate erinevatest rulluisutamise tehnikatest, kirjeldab näidisharjutusi ning hoiatab enimlevinumate eksimuste eest. Räägitakse sirgel sõitmisest, laskumisest, kiirendamisest, pidurdamisest, kurvidest, kukkumisest ja võistlemisest.

Raamatust leiab kasulikku materjali nii algaja, harrastaja kui ka võistleja, kellel vaja keerulisemaid tehnikaid lihvida.

Ilmus eestikeelne rulluisutamise käsiraamat (maraton.postimees.ee)
Rullitunni lugemik (rulluisutaja.wordpress.com)

Hind: 10 € (ostmiseks saada päring rullibaas[ät]gmail.com)

 

Rulluisutamine

Autor: Aldie Chalmers (tõlkinud Pille Kruus)
Ilmumisaasta: 2003

Raamat on mõeldud eelkõige lastele ja algajatele, kes alles tutvuvad rulluisutamisega. Kirjatükk annab lühikese ülevaate erinevatest rulluisutamise aladest, pannes põhirõhu harjutamise esimestele etappidele ning ohutusele. Vilunumatele uisutajatele antakse mõned õpetussõnad erinevate trikkide tegemiseks. Lisaks õpetab autor noortele rulluiskude hooldamist, et säilitada uiskude pikem eluiga ning võimaldada mugavamat sõitu.

Teksti paremaks mõistmiseks on kasutatud rohkelt pildimaterjali, mis muudab raamatu lastele atraktiivsemaks. Eelkõige ongi rõhutud pildimaterjalile, mistõttu on selles 32-leheküljelises suure formaadiga raamatus teksti küllaltki vähe.

Soovitame Aldie Chalmersi raamatut lastele või algajatele, kes on äsja soetanud rulluisud ning soovivad nendega astuma hakata oma esimesi samme.

 

Rattad. Rulad. Rulluisud

Autor: Disney
Ilmumisaasta: 2001

Disney raamat koosneb kolmest osast, millest esimeses tutvustavad Kupi, Miki-Hiir ja Piilupart Donald lugejale rulluisutamist. Kuigi raamat on ilmselt mõeldud lastele, leiavad siit huvitavat lugemist ka vanemad rulluisutajad. Lõbusalt illustreeritud trükiteoses räägib autor lühidalt rulluisutamise ajaloost, uiskude hooldamisest ning erinevate trikkide sooritamisest.

Raamatus pigem kirjeldatakse rulluisutamisega seonduvat kui antakse konkreetseid õpetussõnu ühe või teise ülesande sooritamiseks. Seetõttu soovitamegi Disney teost eelkõige alaga tutvumiseks.

 

Rull- ja kiiruisutamist kajastavad muud trükised

 

Kiiruisutaja jõu- ja võimsusnäitajate dünaamika võistlusperioodil

Bakalaureusetöö
Autor: Mart Markus
Kaitstud: 2012
Saadaval: PDF, Tallinna Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna Raamatukogu

Markuse diplomitöö eesmärk on selgitada kiiruisutaja jõu- ja võimsusnäitajate dünaamikat võistlusperioodil ning seostada katsetulemusi ettevalmistus- ja võistlusperioodi treeningutega. Tegemist on kvantitatiivse juhtumiuuringuga, kus vaatlusaluseks on 21-aastane Eesti kiiruisutaja. Vaatlusalune läbis nii võistlusperioodil kui ettevalmistusperioodil katsed veloergomeetril ning lihasjõudünamomeetril – saadud tulemusi analüüsiti korrelatsioonanalüüsiga.

 

Füsioloogilised ja biomehhaanilised eripärad kiiruisutamises

Bakalaureusetöö
Autor: Jaan Saks
Kaitstud: 2010
Saadaval: PDF, Tartu Ülikooli Kehakultuuriteaduskonna Raamatukogu

Tegemist on kirjanduse ülevaatel põhineva uurimistööga, mis otsib vastust küsimusele: milline on edukas kiiruisutaja? Töö koosneb viiest peatükist, millest esimeses käsitletakse kiiruisutamise arengut; teises kiiruisutajate antropomeetrilisi näitajaid ning nende seoseid tulemusega; kolmanadas kiiruisutamise tehnikat ning biomehhaanilisi tegureid ja viiendas ning kuuendas peatükis uisutajate füsioloogilisi eripärasid. Töö kirjeldab üsna palju ka rulluisutajate peal läbi viidud eksperimente ning esitab huvitavaid andmeid uisutajate füsioloogiast. Lisaks leiab huviline kasutatud kirjanduse alt palju lugemist edaspidiseks.

 

Rulluisutamise üritus Friday Night Skate

Bakalaureusetöö
Autor: Annika Vestel
Kaitstud: 2005
Saadaval: PDF, TLÜ Akadeemilise Raamatukogu Spordiraamatukogu